Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ban hành Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng

12/04/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi về quản lý đầu tư xây dựng

11/04/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Yên Bái thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp

11/04/2017

CTTĐT – Ngày 1/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h