Văn bản điều hành

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số ký hiệu 42/2017/NĐ-CP
Nội dung
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 05/04/2017
Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h