Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI

 

Địa chỉ

Tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.859.268 

Fax

02163.859.260 

Email

banqlda.yenbai@gmail.com

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h